بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش

بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش

دریافت

بررسی اثربخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش

دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت

جزئیات و دریافت

پایان نامه رشته مدیریت اجرایی، بررسی اثر بخشی
آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و
پرورش شهرستان اهوازچکیده:هدف پژوهش حاضر،
بررسي اثربخشي آموزش بهبود کیفیت مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع
متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز بود. نمونه اين تحقیق شامل 40 نفر از
مدیران آموزش و پرورش مقطع متوسطه شهر اهواز مي باشد که به صورت گمارش
تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش و گواه تقسیم بندی شدند. طرح تحقیق
از نوع تجربی (آزمايشي – ميداني) بوده و جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه
توصيف خود گيزلي استفاده گردید. جهت تجزيه و تحلیل داده ها از آمار توصيفي
(فراواني، درصد، ميانگين، انحراف معيار) و آمار استنباطي از آزمون
(کوواریانس) استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که آموزش بهبود کیفیت
مدیریت بر انگیزه پیشرفت مدیران مقطع متوسطه آموزش و پرورش شهر اهواز تاثیر
دارد و می تواند انگیزه پیشرفت مدیران را افزایش دهد (0/05= a).واژه های کلیدي: انگیزه پیشرفت، مدیریت استرس، مدیریت زمان، توانمند سازی کارکنان، مدیریت کیفیت جامع فهرست مطالب:چکیده     فصل اول: کلیات پژوهش     1-1) مقدمه     1-2) بیان مسئله پژوهش     1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش     1-4) هدف پژوهش     1-5) سوال پژوهش     1-6) فرضیه پژوهش     1-7) تعاریف واژگان واصطلاحات    فصل دوم: سوابق وپیشینه ی پژوهش    2-1) بخش اول: باز نگری پیشینه ی پژوهش   2-1-1)  مقدمه     2-1-2) تعریف انگیزه و انگیزش     2-1-3) زمینه های تاریخی مطالعه ی انگیزش     2-1-4) نظریه های انگیزش      2-1-5) پیدایش دیدگاه های جدید     2-1-6) انگیزه پیشرفت یا نیاز به پیشرفت     2-1-7) اهمیت اجتماعی و تربیتی انگیزه پیشرفت     2-1-8) عوامل فرهنگی و انگیزه پیشرفت     2-1-9) جنسیت و انگیزه پیشرفت     2-2) بخش دوم:زیر بنای تئوریکی موضوع پژوهش      2-2-1) مبانی نظری انگیزه پیشرفت     2-2-2) مبانی نظری مهارت های مدیران     2-2-2-1) مهارت های مدیران     2-2-2-2) توانمند سازی مدیریت     2-2-2-3) مدیریت کیفیت جامع     2-2-2-4) مدیریت استرس     2-2-2-5) مدیریت زمان     2-2-3) دیدگاه های موجود انگیزش در آموزش و پرورش     2-2-4) دیدگاه های موجود درزمینه ی آموزش مهارتهای مدیریت     2-2-4-1) فرآیند آموزش مدیران و نقش آن در بهبود مدیریت     2-2-4-2) نقش آموزش دربهبود مدیریت     2-2-4-3) توانمندسازی در آموزش و پرورش و مدیریت     2-2-4-4) مدیریت استرس     2-2-4-5) مدیریت زمان     2-2-4-6) مدیریت کیفیت جامع     2-2-3) پیشینه ی تحقیقات انجام شده (خارجی و داخلی)     فصل سوم: روش انجام پژوهش      3-1) مقدمه     3-2) جامعه آماری     3-3) حجم نمونه وروش نمونه گیری     3-4) ابزارهای اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات     3-5) روش پژوهش     3-6) شیوه اجرای پژوهش     3-7) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     4-1) مقدمه     4-2) یافته های توصیفی     4-3) یافته های مربوط به فرضیه پژوهش     4-4) یافته های جانبی     فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     5-1) نتیجه گیری     5-2) محدودیت های پژوهش     5-3) پیشنهادهای پژوهش     منابع و ماخذ     منابع فارسی     منابع غیر فارسی     پیوست     چکیده انگلیسیفهرست جداول:جدول2-1) عوامل رفتار انگیزشی کتل     جدول2-2) شیوه هایی را که معلمان برای نشان دادن علاقه مندی خود به کارشان به کار می  برند جدول2-3) روشها و فنون توسعه منابع انسانی    جدول2-4) ثبت وتنظیم برنامه های کاری    جدول3-1) توزیع آزمودنی ها بر حسب مدرک تحصیلی مدیران    جدول3-2) توزیع آزمودنی ها بر حسب سابقه مدیریت    جدول3-3) توزیع ازمودنی ها بر حسب جنسیت مدیران    جدول3-4) نمره های انگیزه ی پیشرفت گروه های شغلی مختلف درمقیاس انگیزه ی پیشرفت گیزلی     جدول3-5) پایایی آزمون    جدول3-6) دیاگرام طرح تحقیق     جدول4-1) میانگین، انحراف معیار، نمراتانگیزه ی پیشرفت گروه های ازمایش و گواه در مراحل پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری    جدول4-2) آزمون همگنی واریانس ها لوین    جدول4-3) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (انکوا) روی نمرات (پیش آزمون- پس آزمون) آزمون انگیزه پیشرفت گروه های آزمایش وگواه    جدول4-4) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (انکو) روی نمرات (پیش آزمون- پیگیری) آزمون انگیزه پیشرفت گروه های آزمایش و گواه     جدول4-5)
نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) روی نمرات (پیش آزمون و پس
آزمون) آزمون انگیزه ی پیشرفت گروهای آزمایش وگواه با کنترل مدرک
تحصیلی     جدول 4-6) نتایج تحلیل کوواریانس یک متغیری (آنکوا) روی
نمرات (پیش آزمون و پس آزمون) نمرات انگیزه ی پیشرفت گروهای آزمایش و گواه
با کنترل سابقه مدیریت     جدول4-7) نتایج تحلیل کوواریانس یک
متغیری(آنکوا) روی نمرات (پیش آزمون و پس آزمون) نمرات انگیزه ی پیشرفت
گروهای آزمایش و گاه با کنترل جنسیت مدیران     فهرست نمودارها:نمودار2-1) تهیه روند نمای شغلی    نمودار2-2) الویت های وظایف    نمودار2-3) برقراری تعادل میان وظایف روزانه    نمودار2-4) برنامه ریزی دراز مدت    نمودار2-5) رسیدگی به پرونده ها    نمودار2-6) گزینش اطلاعات    نمودار2-7) تفکر درباره ی جلسه    نمودار2-8) جلوگیری از انحراف جلسه    نمودار4-1) مقایسه دو گروه آزمایش و کنترل به تفکیک پیش آزمون، پس آزمون،آزمون پیگیری در نمرات انگیزه پیشرفت مدیران

دسته بندی: علوم انسانی » مدیریت
تعداد مشاهده:
615
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.rar

فرمت فایل اصلی: docx, doc, pdf, ppt
تعداد صفحات: 155

حجم فایل:7,525
کیلوبایت

 قیمت:

15,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب جهت استفاده تمام دانشجویان رشته مدیریت

محتوای فایل دانلودی:

فایل پایان نامه در قالب فایل word و قابل ویرایش به همراه فایل PDF در 155 صفحهفایل پروپوزال در قالب فایل word و قابل ویرایش در 29 صفحهفایل پاورپوینت جهت ارائه و قابل ویرایش در 58 صفحه

برچسب ها:
دانلود پایان نامه مدیریتپایان نامهمدیریتمدیریت اجراییپایان نامه مدیریت اجراییدانلود پروپوزال مدیریتپایان نامه رشته مدیریت اجراییپایان نامه مدیریتپروپوزال مدیریت اجراییبررسی اثر بخشی آموزش بهبود کیفیت مدیریتتاثیر آموزش بر انگیزه پی

به اشتراک بگذارید:

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه

  نقشه کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان برخوار و میمه (واقع در استان اصفهان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate…

 • تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان

  تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان دریافت تحقیق ارزشيابي آزمون تعيين سطح مهارت‌هاي شنوايي براي كودكان دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ارزشيابي آزمون تعيين سطح…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خلیل آباد

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خلیل آباد دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان خلیل آباد دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان خلیل آباد (واقع در استان خوزستان رضوی)- نقشه…

 • جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه

  جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه دریافت جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه دسته بندي : علوم پزشکی » تغذیه جزئیات و دریافت جزوه زبان پزشکی (قسمت اول) رشته تغذیه   فهرست مطالب  8 ... ................................................................ Lesson one…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان بهبهان

  نقشه کاربری اراضی شهرستان بهبهان دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان بهبهان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان بهبهان (واقع در استان خوزستان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي

  پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي دریافت پاورپوینت نظري بر وظايف و سيماي منابع طبيعي استان خراسان شمالي دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نظري بر وظايف…

 • مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مدل های سبکهای رهبری (فصل دوم)

  مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مدل های سبکهای رهبری (فصل دوم) دریافت مبانی نظری و پیشینه پژوهش تعاریف و مدل های سبکهای رهبری (فصل دوم) دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود مبانی نظری…

 • پاورپوینت نمونه های معماری بیونیک

  پاورپوینت نمونه های معماری بیونیک دریافت پاورپوینت نمونه های معماری بیونیک دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع  نمونه های معماری بیونیک،در قالب ppt و در 21 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت…

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان

  شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان دریافت شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی محدوده سیاسی شهرستان ماه نشان (واقع در استان زنجان). این شیپ فایل در…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان دیلم

  نقشه کاربری اراضی شهرستان دیلم دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان دیلم دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان دیلم (واقع در استان بوشهر)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی

  پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دریافت پروپوزال رشته کامپیوتر گرایش هوش مصنوعی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال هوش مصنوعی، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال…

 • تحقیق ارزش گویش نیشابوری

  تحقیق ارزش گویش نیشابوری دریافت تحقیق ارزش گویش نیشابوری دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ارزش گویش نیشابوری،در قالب Word و در 31 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :ارزش گویش نیشابوریگويند…

 • پاورپوینت اصل سوم تیراندازی

  پاورپوینت اصل سوم تیراندازی دریافت پاورپوینت اصل سوم تیراندازی دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اصل سوم تیراندازی،در قالب ppt و در 87 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان و اولیاء گرامی…

 • کار تحقیقی در مورد مفهوم جرم از نظر قانون

  کار تحقیقی در مورد مفهوم جرم از نظر قانون دریافت کار تحقیقی در مورد مفهوم جرم از نظر قانون دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :طبق ماده 2 قانون مجازات عموى مصوب…

 • پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان

  پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان دریافت پاورپوینت فرهنگ و تمدن ساسانیان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فرهنگ و تمدن ساسانیان،در قالب ppt و در 87 اسلاید قابل ویرایش.فهرست :اوضاع اجتماعیدیناداره …

 • پاورپوینت خانواده موفق

  پاورپوینت خانواده موفق دریافت پاورپوینت خانواده موفق دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت سلامت و سعادت یک جامعه به وضع خانواده ها و کیفیت روابط بین زن و شوهر ، والدین و فرزندان…

 • پروژه بررسی انواع مودم‌

  پروژه بررسی انواع مودم‌ دریافت پروژه بررسی انواع مودم‌ دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت قسمتی از متن:براي اين كه دو مودم بتوانند با هم ارتباط برقرار كنند،‌بايد پروتكل يكساني را به كار…

 • تحقیق ساماندهي بازار

  تحقیق ساماندهي بازار دریافت تحقیق ساماندهي بازار دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع ساماندهي بازار ،در قالب Word و در 223 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب :فصل اول1- كليات تحقيق    …

 • رنده برقی طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  رنده برقی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت رنده برقی طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت رنده برقی طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA –…

 • پاورپوینت راز موفقیت در کارها

  پاورپوینت راز موفقیت در کارها دریافت پاورپوینت راز موفقیت در کارها دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع راز موفقیت در کارها،در قالب ppt و در 8 اسلاید، قابل ویرایش.مناسب برای معلمان، دانش آموزان…

 • جزوه ساخت محصولات آرایشی بهداشتی

  جزوه ساخت محصولات آرایشی بهداشتی دریافت جزوه ساخت محصولات آرایشی بهداشتی دسته بندي : علوم پزشکی » بهداشت عمومی جزئیات و دریافت جزوه آموزشی ساخت محصولات آرایشی و بهداشتی که شامل روش تهیه,وسایل لازم,روش کار,مواد ایمنی و نحوه کنترل کیفیت…

 • پروپوزال رشته علوم تربیتی و روانشناسی

  پروپوزال رشته علوم تربیتی و روانشناسی دریافت پروپوزال رشته علوم تربیتی و روانشناسی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال علوم تربیتی ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده…

 • تحقیق آئین نامه آموزشی

  تحقیق آئین نامه آموزشی دریافت تحقیق آئین نامه آموزشی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع آئین نامه آموزشی،در قالب Word و در 22 صفحه قابل ویرایش.فهرست مطالب   مقدمه(روش اجرا)   …

 • تحقیق در مورد افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها

  تحقیق در مورد افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها دریافت تحقیق در مورد افتراء و نشر اكاذيب و تفاوت آنها دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:طبع زندگي اجتماعي مستلزم برخورد انديشه‌ها ، گفتار ،…

 • تحقیق مختصری در تعریف و توضیح بیمه

  تحقیق مختصری در تعریف و توضیح بیمه دریافت تحقیق مختصری در تعریف و توضیح بیمه دسته بندي : علوم انسانی » بیمه جزئیات و دریافت قسمتی از متن اصلی:يمه از زبان هندي ( اردو ) گرفته شده است و معني…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گلپایگان (واقع در استان اصفهان)

  نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گلپایگان (واقع در استان اصفهان) دریافت نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان گلپایگان (واقع در استان اصفهان) دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت توضیح:نقشه مدل رقومی ارتفاعی یا DEM، نوعی…

 • پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی کلاس نهم

  پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی کلاس نهم دریافت پاورپوینت درس ششم زبان انگلیسی کلاس نهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس نهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه نهم با موضوع درس ششم زبان انگلیسی ،در قالب ppt و…

 • تایر طراحی شده در سالیدورک و کتیا

  تایر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دریافت تایر طراحی شده در سالیدورک و کتیا دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت تایر طراحی شده در سالیدورک و کتیاقابل مشاهده در CATIA – SOLIDWORKS – NX…

 • پاورپوینت نظریه استعاره های سازمان از دیدگاه مورگان

  پاورپوینت نظریه استعاره های سازمان از دیدگاه مورگان دریافت پاورپوینت نظریه استعاره های سازمان از دیدگاه مورگان دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع نظریه استعاره های سازمان از دیدگاه مورگان ،در…

 • احکام کار از دیدگاه اسلام

  احکام کار از دیدگاه اسلام دریافت احکام کار از دیدگاه اسلام دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت با توجه به نقش کار و عمل در اعتلای حیات اقتصادی و اجتماعی فرهنگی جامعه، کوشش برای ارتقای…

 • تحقیق برسی انواع دیرگدازها

  تحقیق برسی انواع دیرگدازها دریافت تحقیق برسی انواع دیرگدازها دسته بندي : فنی و مهندسی » مواد و متالوژی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع دیرگدازها،در قالب Word و در 86 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :مواد دیرگداز…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان کوهدشت

  نقشه کاربری اراضی شهرستان کوهدشت دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان کوهدشت دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان کوهدشت (واقع در استان لرستان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • پاورپوینت فصل سیزدهم علوم پایه هفتم

  پاورپوینت فصل سیزدهم علوم پایه هفتم دریافت پاورپوینت فصل سیزدهم علوم پایه هفتم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس هفتم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه هفتم با موضوع فصل سیزدهم علوم ،در قالب ppt و در 12 اسلاید،…

 • تحقیق شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی

  تحقیق شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی دریافت تحقیق شرایط و موارد لازم جهت رشد اقتصادی دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و دریافت قسمتی از متن:يكي از تحولاتي كه از ابتداي شكل‌گيري علم اقتصاد مورد توجه…

 • مقاله شبيه سازي سه بعدي جريان سيال، انتقال حرارت و انتقال جرم در تانديش ريخته گري مداوم فولاد

  مقاله شبيه سازي سه بعدي جريان سيال، انتقال حرارت و انتقال جرم در تانديش ريخته گري مداوم فولاد دریافت مقاله شبيه سازي سه بعدي جريان سيال، انتقال حرارت و انتقال جرم در تانديش ريخته گري مداوم فولاد دسته بندي :…