تحقیق استفتائات قضايي

تحقیق استفتائات قضايي

دریافت

تحقیق استفتائات قضايي

دسته بندي : علوم انسانی » حقوق

جزئیات و دریافت

قسمتی از متن :بسم الله الرحمن الرحیمالحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و آله الطاهرین، و لعنة الله على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین.ان
الله تبارك و تعالى لم یدع شیئاً تحتاج الیه الاُمّة الى یوم القیام الا
أنزله فى كتابه و بینه لرسوله(صلى الله علیه وآله) و جعل لكل شىء حدّاً و
جعل علیه دلیلا یدلّ علیه و جعل على من تعدّى الحدّ حدّاً.خداى
تبارك و تعالى هیچ یك از نیازهاى امت تا روز قیامت را نبوده است كه در
كتابش نازل و براى پیامبرش هم بیان نكرده باشد. خداوند براى هر چیزى حد و
اندازه اى قرار داد و بر آن نشانه و راهنمایى گذاشت كه بر آن راهنمایى كند و
بر هر كسى نیز كه از آن حد بگذرد، حدّى قرار داد.حضرت امام محمد باقر(علیه السلام)مجموعه
اى كه پیش روست هر چند كتاب فتوایى است كه با هدف بیان احكام شرعى فراهم
آمده، اما ویژگى موضوع، وزانت علمى و شیوه پاسخگویى، آن را از سطح یك كتاب
عمومى، به یك اثر فقهى فتوایى درآورده، تا راهگشاى صاحب نظران، كارشناسان،
دست اندكاران قضا و حقوق، بویژه قضات عالى قدر باشد.فهرست مطالب :مقدمهیكم: اجتهاد، حیات اسلامدوم: اجتهاد جواهرىسوم: بالندگى فقهچهارم: منطق و متانت اجتهاد شیعىپنجم: فقه در عرصه مناسبات اجتماعىششم: اجتهاد و پرسش هاى نوهفتم: نقش فقه در قضا و حقوقهشتم: اصول و ملاك هاى حاكمنهم: شاخصه كارآمدى فقهدهم: ویژگى این مجموعهبخش نخست : كلیات قضا و راه هاى اثبات دعوافصل اوّل: شرایط و وظایف قاضىمبحث اوّل : شرایط قاضى1 . عدم شرطیت ذكوریت در قاضى2 . عدم شرطیت اجتهاد در قاضى3 . جواز قضاوت غیر مجتهد و لزوم عمل حسب قوانین شرعیه مصوّبه4 . قاضى تحكیم5 . رجوع به قاضى غیر شیعهمبحث دوم: وظائف قاضى1 . وظیفه قاضى در موارد سكوت قانون2. وظیفه قاضى در صورت مخالفت قانون با مشهور یا شرع 3 . مسئولیت قاضى در صورت اشتباه ( تقصیر )4 . قانون حاكم در دعواى غیر مسلمان5 . وضعیت رسیدگى به جرایم ایرانیان در خارج از كشور6 . فصل خصومت با انشاى كتبى   7 . دادرسى غیابى8 . مرور زمان در رسیدگى به دعاوى9 . تجدیدنظر خواهى10 . حبس مدعى اعسار11 . حكم به زندان یا تبعید به مدّت نامعینمبحث سوم: مسائل مرتبط1 . توقیف اموال بدهكار توسط برخى از طلبكارها2 . هزینه هاى دادرسى3. عدم جواز اجراى حكم در رسیدگى هاى خارج از صلاحیت دادگاه4 . هدیه به قاضىفصل دوم: راه هاى اثبات دعوامبحث اول: اقرار1 . اقرار از روى تهدید2 . استفاده از نوار، فیلم، فاكس و… در اثبات دعوامبحث دوم: شهادت1 . معیار در استماع شهادت شاهد2 . شهادت از روى عدم آگاهى3 . آثار شهادت از روى اكراه4 . تساوى زن و مرد در شهادت5 . شهادت غیر شیعه و اهل كتاب6 . اداى شهادت با كتابت7 . اعتبار نوشته هاى غیر رسمى8 . نظریه كارشناس9 . احقاق حق با توسل به وسایل متقلّبانه10 . معیار جواز شهادت و قسم دروغ11 . راه اثبات اعسارمبحث سوم: علم قاضى1 . محدوده اعتبار و حجیت علم قاضىمبحث چهارم: سوگند1 . اثبات حق با سوگند2 . جایگاه سوگند در دعاوى كیفرى3 . لفظ سوگند4 . شرطیت اذن مدعى در احلاف منكر5 . معناى عبارت « قول، قول اوست با قسمش »بخش دوم : حدودفصل اول: كلیات حدود1 . اجراى حدود در عصر حاضر2 . مفهوم و قلمرو قاعده دَرْء3 . مجازات حدّى در صورت انكار بعد از اقرار4 . نفى بلد و امكان تبدیل به مجازات دیگر5 . جمع بین اعدام و سایر مجازاتها6 . چگونگى اجراى مجازات اعدام7 . اجراى مجدد حكم اعدام، در صورت زنده ماندن محكوم به اعدام8 . قرار دادن معدوم در انظار عمومى9 . اجراى حكم بر بیمار10 . تأخیر اجراى حدّ زن شیرده11 . تخفیف مجازات افراد زیر هجده سال12 . توبه مسقط حدّفصل دوم: حدّ زنا1 . تعریف حدّ زنا2 . عدم تأثیر استفاده از وسایل پیشگیرى كننده در تحقق زنا3 . عدم صدق زنا در ازدواج موقت بدون اذن ولىّ   4 . حكم زناى اكراهى5 . تقصیر قبلى زن در تحقق اكراه6 . عدم تأثیر رضایت بعدى زن در صدق زناى عنفى7 . ادعاى اكراه در زنا8 . عدم تفاوت حكم قتل در زناى به عنف بین مسلمان و غیرمسلمان9 . پرداخت مهرالمثل در زناى به عنف10 . شرایط احصان   11 . عدم تحقق احصان با عقد منقطع12 . موضوعیت داشتن اقاریر اربعه براى اجراى حدّ زنا13 . عدم نفوذ اقرار تلقینى14 . تبدیل رجم به نوع دیگرى از قتل15 . فرار از حفره در مجازات رجم16 . سقوط حدّ زنا از شخص دیوانه17 . سقوط حدّ زنا در صورت توافق بر ازدواج18 . حكم ضغث در سایر مجازاتها   فصل سوم: حدّ لواط و قوّادى1 . عدم اشتراط احصان در حدّ لواط2 . عدم حدّ لواط در اشخاص دیوانه3 . شمول توبه مسقط حدّ لواط به محارم نَسبى4 . اكراه در قوّادى و محاربهفصل چهارم: حدّ قذف و مسكر1 . نحوه اسناد در تحقق حدّ قذف2 . اقرار به شُرب خمر و ادعاى توبه قبل از اقرارفصل پنجم: حدّ محاربه1 . قلمرو محاربه و اِفساد فى الارض در خصوص جرایمى نظیر هواپیما ربایى و…2 . شمول مجازات نفى بلد در حدّ محارب به زن3 . تشدید مجازات تبعید به حبس در محلّ تبعید4 . عدم جواز استفاده از داروهاى مقاوم كننده در مجازات صلب5 . نقش توبه محارب در سقوط مجازاتفصل ششم: حدّ سرقت1 . معیار طلا یا نقره مسكوك در نصاب حدّ سرقت2 . سرقت اطلاعات سرّى كد شده و رمزدار3 . سرقت از مال مشاع4 . عدم تحقق اضطرار در باره سارقان معتاد به موادمخدر5 . لزوم مقاومت در مقابل جانى یا سارق6 . اختلاف مالباخته و سارق در تعداد اموال ربوده شده7 . لزوم یا عدم لزوم مطالبه در قطع ید8 . تعدّد سرقت و مجازات آن9 . مجازات جایگزین حدّ سرقت10 . استفاده از داروى بى حس یا بى هوش كننده، هنگام اجراى مجازات        11 . نقش عفو در سرقت حدّى12 . ملكیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در سرقتفصل هفتم: حدّ  ارتداد1 . تعریف مرتد و قلمرو آن2 . شرایط اجراى حكم مرتد3 . توبه مرتدبخش سوم: قصاصفصل اول: تعیین نوع قتل1 . ارتكاب قتل با فعل مادى2 . ارتكاب قتل با فعل غیر مادى3 . خطاى در تطبیق در قتل نفس4 . شركت و معاونت در قتل5 . اكراه در قتل6. ایراد ضرب و جَرْح یا قتل با رضایت مجنّى علیهفصل دوم: شرایط قصاص     1 . حكم قتل غیر مسلمان توسط مسلمان2. اسلام آوردن كافر پس از ارتكاب قتل مسلمان3 . قتل فرزند توسط پدر یا مادر4 . قتل فرزند نامشروع5 . قصاص پدر توسط فرزن6 . قتل كودك نامشروع7 . سقط و قتل جنین8. قتل از روى ترحم  9 . قتل در اثر دفاع10. قتل مهدور الدم11 . قتل اسیر12 . قتل در فراش13 . جهل به حكم در قتل عمدى14 . اذن حاكم شرع در قصاص15 . عدم كفایت علم اجمالى نسبت به قاتلفصل سوم: راههاى ثبوت قتلمبحث اول: اقرارمبحث دوم: شهادتمبحث سوم: قسامه1. لزوم وجود ظنّ قوى براى اجراى قسامه2 . قلمرو قسامه     3 . مقدار قَسامه      4 . قسامه در صورت نبودن ولىّ دم5 . كاربرد قَسامه در اثبات جرم و رفع اتهام6 . تبرئه متهم در صورت عدم اتیان قَسامه توسط اولیاى دم و عدم ردّ آن به متهم7 . تساوى زن و مرد در اجراى قسامه8 . لزوم اتیان قَسامه از روى یقین9 . لزوم مطالبه از سوى مدّعى در اتیان قَسامه توسط مدّعى علیه10 . نصاب قَسامه در جنایت بر اطرافمبحث چهارم: نقش قرعه در تعیین قاتلمبحث پنجم: اختلاف جانى و ولىّ دمفصل چهارم: كیفیت استیفاى قصاص1 . اولیاى دم2 . حدود اختیارات ولىّ دم3 . وظیفه قاضى در صورت صغیر یا كافر بودن اولیاى دم یا عدم دسترسى به آنان4. تساوى زن و مرد در استیفاى قصاص5. حكم فاضل دیه در قتل چند زن توسط یك مرد6. انتخاب كننده نوع دیه در فاضل دیه7 . پرداخت فاضل دیه از بیت المال8 . ملاك در تداخل قصاص عضو در قصاص نفس9 . جمع بین قصاص و سایر مجازاتها10 . نحوه اجراى حكم قصاص11 . استفاده از داروهاى بى هوش یا بى حس كننده هنگام اجراى مجازات12 . مدت بقاى حقّ قصاص13 . تأخیر اولیاى دم در اجراى قصاص14 . حدود اختیار حاكم شرع در استیفا یا تبدیل قصاص یا عفو15 . اسقاط حقّ قصاص توسط مجنّى علیه16 . عفو قاتل هنگام اجراى حكم17 . تبدیل قصاص نفس به قصاص عضو18 . خودكشى پس از ارتكاب قتل عمدى19 . ظهور علایم حیاتى پس از اجراى حكم اعدام یا قصاص20 . فروش اعضاء قبل از قصاص21 . كفّاره قتل عمدى22 . جواز تعزیر قاتل عمدى در صورت عدم قصاصفصل پنجم: قصاص عضو      1 . لزوم مماثلت در قصاص اطراف2 . تبعیض در قصاص اطراف3 . تسرى حكم قصاص دست به سایر اعضاى زوج بدن4 . عدم سقوط حقّ قصاص در صورت پیوند5 . حدود اختیارات ولىّ قهرى در صدمات وارده بر صغیر6 . هزینه درمان پس از اجراى قصاص اطراف یا حد7 . ملكیت، فروش و پیوند عضو مقطوع در قصاص8.عدم امكان اجراى قصاص عضوتوسط مجنى علیهوحاضرنشدن متخصصین فن براى اجراى قصاصبخش چهارم: دیاتفصل اول: ماهیت دیه و اَرشْ و برخى موارد آنها1 . ماهیت دیه و برخى موارد آن2 . ماهیت اَرشْ و برخى موارد آنفصل دوم: مقدار دیه قتل نفمبحث اول: دیه انسان و موضوعیت نداشتن اعیان سته دیات1 . مقدار دیه انسا2 . تساوى زن و مرد در دیه و اَرشْ3 . تساوى دیه مسلمان با غیر مسلمان4 . موضوعیت نداشتن اعیان ستّه دیاتمبحث دوم: محاسبه دیه و نحوه پرداخت آن1 . معیار محاسبه براى پرداخت دیه2 . عدم تداخل دیه كم در دیه زیاد3 . لزوم جبران خسارات روحى ( غیرجسمى )4 . لزوم جبران سایر آسیبهاى وارده همراه با ضایعه اصلى5 . تأثیر درمان و پیوند عضو مقطوع در میزان دیه6 . حكم اَرشْ زنان در بیش از ثلث دیه7 . انتخاب كننده نوع دیه8 . نحوه تقسیم دیهمبحث سوم: تغلیظ دیه و قلمرو آنمبحث چهارم: خسارات زاید بر دیهمبحث پنجم: مهلت پرداخت دیه و اَرشْفصل سوم: مسئول پرداخت دیه1 . مسئول پرداخت دیه در موارد علم اجمالى2 . مسئولیت جمعى در صورت شركت در ایجاد ضرب و جرح3 . مسئولیت اشخاص حقوقى در پرداخت دیه      4 . مسئولیت كارفرما در پرداخت دیه5 . تعریف عاقله و مسؤولیت آن در پرداخت دیه6 . پرداخت دیه از بیت المال7 . ضامن بودن صبّى ممیز8 . اعسار در پرداخت دیه9 . خوددارى عاقله از پرداخت دیه10 . جواز حبس شخص ممتنع از پرداخت دیه11 . حدود اختیارات ولىّ یا قیم در دیه، قصاص و عفو      12 . رضایت مجنّى علیه در عملیات ورزشى ( عوامل موجهه جرم )13 . عدم تأثیر عفو مجنّى علیه نسبت به ایجاد خسارات جدید بر اثر سرایتفصل چهارم: موجبات ضمان ( مباشرت ، تسبیب، اجتماع سبب و مباشر یا اجتماع چند سبب )1 . قتل دیگرى در حال خواب2 . مسئولیت پزشك در برابر آزمایشهاى پزشكى روى بیمار3 . اشتراك در جنایت و مسئولیت تناسبى4 . تسبیب در جنایت5 . اجتماع سببو مباشر و یا اجتماع چند سبب6 . درجه تقصیر یا تأثیر در میزان مسئولیتفصل پنجم: دیه اعضا، جراحات، لطمات، سقط جنین و جنایت بر مردهمبحث اول: دیه یا ارش اعضا1 . دیه مو ( دیه تراشیدن موى سر زن و مرد )2 . دیه چشم ( اَرشْ به دلیل پارگى قرنیه چشم )3 . دیه انداختن دندان طفل4 . دیه بندهاى انگشتان دست و نحوه محاسبه آن5 . عدم تأثیر میزان كارایى و ارزش عضوى در تعیین دیه انگشتان6 . دیه و اَرشْ صدمه بر بیضه7 . نحوه تعیین اَرشْ ازاله بكارت8 . دیه حسّ بویایى9 . عدم تفاوت بین اعضاى ظاهرى و باطنىمبحث دوم: دیه استخوانها1 . شكستگى استخوان و جدا شدن تكّه اى از آن2 . دیه شكسته شدن استخوان درشتْ نى و نازكْ نى3 . شكسته شدن استخوان ساق پا همراه با خونریزى4 . دیه شكستگى استخوان همراه با نقص عضو5 . جرح و شكستگى در محلهاى متعدّد6 . عدم تفاوت بین شكسته شدن ستون فقرات و جدا شدن آنها7 . دیه یا اَرشْ در استخوان كف دست یا پا8 . دیه شكسته شدن استخوان كتف و بازو9 . دیه شكستن استخوان بینىمبحث سوم: دیه جراحات و لطمات1 . تفاوت دیه سر و صورت با دیه ضربات وارده با سایر جاهاى بدن2 . دیه سمحاق3 . صدمات وارده به زیر چانه و ترقوّه4 . خسارات حاصله در گوش ، زیر چانه، زیر لب، داخل بینى و دهان5 . دیه جراحت گردن6 . دیه جراحتى كه به درون بدن انسان وارد مى شود7 . دیه تغییر رنگ8 . اَرشْ نقص زیبایى و تغییر در لحن گفتار 9 . موضوعیت نداشتن شتر و دینار در دیه جراحاتمبحث چهارم: سقط جنین1 . مقدار دیه سقط جنین    2 . دیه سقط جنین نامشروع3 . دیه سقط جنین غیرمسلمانمبحث پنجم: دیه جنایت بر مردهبخش پنجم: تعزیرات و مجازاتهاى بازدارندهتعزیرات و مجازاتهاى بازدارنده1. ملاك تعزیر توسط حكومت2. قلمرو تعزیر3. نوع و مقدار تعزیر4. روش رسیدگى در جرایم موجب تعزیرات حكومتى5. مبادله محكومین به حبس بین كشورها6. معاونت و مشاركت در خودكشى7. معاونت در جرم8. عفو در جرایم تعزیراتى9. تعزیر در جرایم حقّ النّاسى على رغم گذشت شاكى10. تسرّى قاعده درء و تسرّى عدم قسم در حدّ به تعزیرات11. شرطیت بلوغ یا تمیز در مسئولیت كیفرى      12. اقدام تأمینى براى جلوگیرى از جرم

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق
تعداد مشاهده:
2651
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.doc

فرمت فایل اصلی: doc
تعداد صفحات: 345

حجم فایل:1,053
کیلوبایت

 قیمت:

20,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

راهنمای استفاده:
مناسب برای دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی

محتوای فایل دانلودی:

در قالب Word و قابل ویرایش

برچسب ها:
كلیات قضا و راه هاى اثبات دعواحدودقصاصدیاتتعزیرات و مجازاتهاى بازدارندهتحقیق استفتائات قضاييدانلود تحقیق در مورد حقوق قضاييحقوق قضاييدانلود تحقیق استفتائات قضايي

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت دستگاه مکش Suction

  پاورپوینت دستگاه مکش Suction دریافت پاورپوینت دستگاه مکش Suction دسته بندي : علوم پزشکی » مهندسی پزشکی جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع دستگاه مکش Suction،در قالب ppt و در 7 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :این فایل پاورپوینت…

 • تحقیق تاریخچه خط و نوشتار

  تحقیق تاریخچه خط و نوشتار دریافت تحقیق تاریخچه خط و نوشتار دسته بندي : علوم انسانی » هنر و گرافیک جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع  تاریخچه خط و نوشتار،در قالب Word و در 41 صفحه قابل ویرایش.بخشی از…

 • نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مسجد سلیمان

  نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مسجد سلیمان دریافت نقشه ی مدل رقومی ارتفاعی شهرستان مسجد سلیمان دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری ارتفاع شهرستان مسجد سلیمان (واقع در استان خوزستان)- نقشه مدل…

 • پروژه مالی بررسی سیستم انبارداری

  پروژه مالی بررسی سیستم انبارداری دریافت پروژه مالی بررسی سیستم انبارداری دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت فهرست مطالب عنوان                                                                                                                مقدمه فصل اول- اصول انبارداري كليات تعريف انبار و مخزن وظايف انباردار انواع موجودي…

 • پاورپوینت طرح درس اکولوژی عمومی (3 واحد درسی برای رشته زیست شناسی)

  پاورپوینت طرح درس اکولوژی عمومی (3 واحد درسی برای رشته زیست شناسی) دریافت پاورپوینت طرح درس اکولوژی عمومی (3 واحد درسی برای رشته زیست شناسی) دسته بندي : علوم پایه » زیست شناسی جزئیات و دریافت فهرست طرح درس اکولوژیفصل 1…

 • پاورپوینت تحلیل شهر همدان از نگاه معماری

  پاورپوینت تحلیل شهر همدان از نگاه معماری دریافت پاورپوینت تحلیل شهر همدان از نگاه معماری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع تحلیل شهر همدان از نگاه معماری،در قالب ppt و در…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان رودسر

  نقشه کاربری اراضی شهرستان رودسر دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان رودسر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان رودسر (واقع در استان گیلان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • تحقیق همه چیز در مورد بتن بازيافتی

  تحقیق همه چیز در مورد بتن بازيافتی دریافت تحقیق همه چیز در مورد بتن بازيافتی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع همه چیز در مورد بتن بازيافتی،در قالب Word و در…

 • پلان های اتوکد روستای زردبند (شمیرانات)

  پلان های اتوکد روستای زردبند (شمیرانات) دریافت پلان های اتوکد روستای زردبند (شمیرانات) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت توضیحات:این فایل حاوی 10 پلان اتوکد روستای زردبند از تمامی قسمتهای مهم روستا به صورت کامل…

 • پاورپوینت معماری در دوران پهلوی

  پاورپوینت معماری در دوران پهلوی دریافت پاورپوینت معماری در دوران پهلوی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری در دوران پهلوی،با فرمت ppt و در 24 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • نقشه ی جهت شیب شهرستان زرین دشت

  نقشه ی جهت شیب شهرستان زرین دشت دریافت نقشه ی جهت شیب شهرستان زرین دشت دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت نقشه ی رستری جهت شیب شهرستان زرین دشت (واقع در استان فارس)نقشه ی جهت، 8…

 • تحقیق سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد

  تحقیق سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد دریافت تحقیق سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع سیستم فروش کارخانه کارتن مشهد،در قالب Word و در 90 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • پایان نامه دستگاهها و شبکه های atm

  پایان نامه دستگاهها و شبکه های atm دریافت پایان نامه دستگاهها و شبکه های atm دسته بندي : فنی و مهندسی » کامپیوتر و IT جزئیات و دریافت     پایان نامه دستگاههای خودپرداز و شبکه های atmچکیده :تقریبا در تمامی…

 • تحقیق در مورد تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد

  تحقیق در مورد تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد دریافت تحقیق در مورد تأثير ابزارهاي نوين و نوآوري بانكها در جلب مشاركت مردم در اقتصاد دسته بندي : علوم انسانی » اقتصاد جزئیات و…

 • دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 از کتاب اقتصاد خرد تالیف دکتر جمشید پژویان

  دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 از کتاب اقتصاد خرد تالیف دکتر جمشید پژویان دریافت دانلود پاورپوینت اصول علم اقتصاد 1 از کتاب اقتصاد خرد تالیف دکتر جمشید پژویان دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود…

 • پاورپوینت اجرای سازهای بتنی وفلزی

  پاورپوینت اجرای سازهای بتنی وفلزی دریافت پاورپوینت اجرای سازهای بتنی وفلزی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع اجرای سازهای بتنی وفلزی،با فرمت ppt و در 30 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • نقشه منحنی های هم تبخیر استان مرکزی

  نقشه منحنی های هم تبخیر استان مرکزی دریافت نقشه منحنی های هم تبخیر استان مرکزی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت - خطوط هم تبخیر، خطوطی که نقاط با تبخیر یکسان را به هم وصل می…

 • پاورپوینت فرانگ لویدریات

  پاورپوینت فرانگ لویدریات دریافت پاورپوینت فرانگ لویدریات دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع فرانگ لویدریات،در قالب ppt و در 11 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت :معماری ارگانيک از ديدگاه فرانک لويد…

 • نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال

  نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال دریافت نقشه کاربری اراضی شهرستان ماسال دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی شهرستان ماسال (واقع در استان گیلان)مشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular Unit:…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های فرسودگي شغلي

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های فرسودگي شغلي دریافت مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعاریف و نظریه های فرسودگي شغلي دسته بندي : عمومی » مبانی نظری جزئیات و دریافت دانلود فصل دوم مروری بر مبانی نظری…

 • پاورپوینت سونگ جیانگ

  پاورپوینت سونگ جیانگ دریافت پاورپوینت سونگ جیانگ دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع سونگ جیانگ،با فرمت ppt و در 39 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :طرح مذكورتركيبي فوق العاده جذاب و…

 • گزارش کارآموزی رشته حقوق در مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ کیفری‌

  گزارش کارآموزی رشته حقوق در مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ کیفری‌ دریافت گزارش کارآموزی رشته حقوق در مجموعه‌ گزارشات‌ جلسات‌ دادگاههای‌ حقوقی‌ و جزائی‌ کیفری‌ دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت در زیر به…

 • گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی

  گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی دریافت گزینش های ما در عشق از دیدگاه روانشناسی دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت بخشی از متن اصلی :عشق پدیده ای است که از…

 • طرح توجیهی ساخت شناور بابری فايبر گلاس

  طرح توجیهی ساخت شناور بابری فايبر گلاس دریافت طرح توجیهی ساخت شناور بابری فايبر گلاس دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) طرح توجیهی ساخت شناور بابری فايبر گلاس که توسط…

 • تحقیق بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift در یک مخزن

  تحقیق بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift در یک مخزن دریافت تحقیق بهینه سازی پارامتر های موثر در بهره برداری به روش gaslift در یک مخزن دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات…

 • تحقیق روانشناسی عشق

  تحقیق روانشناسی عشق دریافت تحقیق روانشناسی عشق دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع روانشناسی عشق،در قالب Word و در 64 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :برای انسان رسیدن…

 • مقاله ترجمه شده تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر

  مقاله ترجمه شده تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر دریافت مقاله ترجمه شده تحلیل پایداری بلند مدت ولتاژ ژنراتور های بادی سرعت متغییر دسته بندي : فنی و مهندسی » برق، الکترونیک، مخابرات جزئیات و دریافت…

 • پاورپوینت در مورد تکبر

  پاورپوینت در مورد تکبر دریافت پاورپوینت در مورد تکبر دسته بندي : عمومی » پاورپوینت جزئیات و دریافت شخص متکبر لذت دنیایی را برای خویش به عنوان ارزش شناخته و از ارزش های اصیل قرآنی دور شده و زندگی خویش…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مديريت مالي 1 تالیف مهدی تقوی انتشارات دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت خلاصه کتاب مديريت مالي 1 تالیف مهدی تقوی انتشارات دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب مديريت مالي 1 تالیف مهدی تقوی انتشارات دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » مدیریت جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با…

 • تحقیق پروژه انبارداری در شرکت سایپا

  تحقیق پروژه انبارداری در شرکت سایپا دریافت تحقیق پروژه انبارداری در شرکت سایپا دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع پروژه انبارداری در شرکت سایپا،در قالب Word و در 37 صفحه قابل ویرایش.بخشی…

 • جزوه زبانشناسی

  جزوه زبانشناسی دریافت جزوه زبانشناسی دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت قسمتی از متن:زبانشناسی مطالعه علمی زبان است. اين علم در وهله اول به زبان در مفهوم عام آن می نگرد يعنی از يک…

 • تحقیق بررسی راه های پیشگیری از سرقت

  تحقیق بررسی راه های پیشگیری از سرقت دریافت تحقیق بررسی راه های پیشگیری از سرقت دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت دانلود تحقیق درس پیشگیری از جرم،در قالب word و در 19 صفحه، شامل:چكيده: سرقت يكي…

 • تحقیق علت ظهور عیوب ظاهری در کامپوزیت ها

  تحقیق علت ظهور عیوب ظاهری در کامپوزیت ها دریافت تحقیق علت ظهور عیوب ظاهری در کامپوزیت ها دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع علت ظهور عیوب ظاهری در کامپوزیت ها،در قالب…

 • طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش فورجنیک

  طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش فورجنیک دریافت طرح توجیهی تولید قطعات صنعتی به روش فورجنیک دسته بندي : کارآفرینی » صنعتی جزئیات و دریافت توضیحات:طرح توجیه فنی، مالی و اقتصادی (BP) تولید قطعات صنعتی به روش فورجنیک که…

 • تحقیق جامع در مورد جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی

  تحقیق جامع در مورد جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی دریافت تحقیق جامع در مورد جايگاه و وظايف مشاورين معاملات ملكي در نظام حقوقی دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت مقدمه:انسان موجودي سعادت…