پروپوزال رشته روانشناسی رابطه ی خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با باورهای هوشی

پروپوزال رشته روانشناسی رابطه ی خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با باورهای هوشی

دریافت

پروپوزال رشته روانشناسی رابطه ی خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با باورهای هوشی

دسته بندي : عمومی » پروپوزال

جزئیات و دریافت

دانلود پروپوزال رابطه ی خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با باورهای هوشی ، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته روانشناسی ، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.فهرست مطالب :عنوان پروپوزالجدول اطلاعات مربوط به اساتيد مشاورجدول اطلاعات مربوط به پروپوزالتعریف مسالهبیان مسالهاهداف تحقیقسوال های اصلی تحقیقپیشینه تحقيقضروت انجام تحقيقفرضيه های تحقیقروش انجام تحقيقمنابع تحقیقو …در ادامه  به بخشی از این پروپوزال می‌پردازیم:بيان مسأله (تشريح ابعاد، حدود مسأله، معرفي دقيق مسأله، بيان جنبه‌هاي مجهول و مبهم و متغيرهاي مربوط به پرسش‌‌هاي تحقيق، منظور تحقيق)پژوهش های روان شناسی حاکی از آن است که همه کودکانی که به دنیا می آیند دارای توانایی های بالقوه خدادادی هستند، اما این توانایی ها به دلایل گوناگون وراثتی و محیطی در برخی بیشتر و در بعضی کمتر است و توزیع هوش و استعداد با توجه به تحقیقات انجام گرفته نشان دهنده ی آن است که اکثریت افراد جامعه دارای هوش و استعداد متوسط و اقلیتی دارای هوش و استعداد بالاتر از متوسط و اقلیت دیگر دارای هوش و استعداد کمتر از متوسط هستند. لذا کودکان تیزهوش، که در مقایسه با کودکان عادی از توانایی ویژه ای برخوردار هستند، به آموزش و پرورش ویژه ای نیاز دارند (میلانی فر، 1385).دانش آموزان تیزهوش گروه ناهمگونی هستند که دارای استعداد ها و توانایی متنوعی هستند. آنها به وسیله توانایی استثنایی خود در حیطه های عاطفی، فیزیکی و شناختی شناخته می شوند (بتز و نیهارت ، 1988). پژوهشگران ارتباط بین جنبه های شناختی، هیجانی و اجتماعی کودکان باهوش را به خوبی شناخته و اظهار کرده اند که کودکان باهوش نیازمند حمایت معنی دار در طی دوران کودکی هستند یعنی زمانی که می توانند در جنبه های مختلف رشد کنند، هستند (براکن و بروان ، 2006).دوئک و لگرت  (1988) و دوئک (1975 و 1999) نظریه ای از هوش را گسترش دادند که براساس آن باورهای کودکان درباره ی هوش رفتارشان را تحت تاثیر قرار می دهد. کودکانی که هوش را ثابت و غیر قابل تغییر در نظر می گیرند، نظریه ذاتی از هوش دارند. در مقابل، کودکان دارای نظریه افزایشی هوش بر این باورند که هوش قابل تغییر است و به تدریج افزایش پیدا می کند (دوئک، 1986). آنها اسناد های انعطاف پذیر و قابل کنترل دارند و در هنگام برخورد با مشکل موفق تر عمل می کنند (تامیر  و همکاران، 2007). افراد دارای باور هوشی ذاتی ‌ عملکرد تحصیلی خود را شاخص توانایی خود می دانند و چالش و تلاش را نشانه ی فقدان توانایی می دانند اما افراد دارای باور هوشی افزایشی ‌  چالش را نشانه تلاش بیشتر می دانند (هنگ ، چیو ، دوئک ، لین  و وان ، 1999؛ ملدن  و دوئک، 2006؛ میل  و ملدن، 2010). یکی از متغیرهای مرتبط با هوش، خلاقیت است. استرنبرگ و اوهارا (1999) یک چارچوب کلی برای رابطه بین هوش و خلاقیت ارائه دادند: هوش و خلاقیت می تواند به عنوان یک زیر مجموعه از یکدیگر دیده می شود، آنها ممکن است به عنوان مجموعه همزمان مشاهده شده، می توان آنها را به عنوان مجموعه مستقل اما با هم تداخل دارند دیده می شود، و در نهایت به عنوان مجموعه به طور کامل جدا از هم مشاهده شوند(جاوئک  و همکاران، 2013).خلاقیت حالت ذهنی است که به تمام کارهای هوشمندانه انسان وحدت می بخشد (آرویل ، 2005). در این تعریف خلاقیت فعالیتی تخیلی است که منجر به نتایج ابتکاری و ارزشمند می شود. آرویل (2005) پنج مفهوم اساسی را در این تعریف مشخص کرده است؛ 1)تخیلی بودن؛2)داشتن روش و اسلوب؛ 3) تعقیب هدفمندانه؛ 4) ابتکاری بودن؛ 5) ارزشمندی که هر کدام بخشی از جریان خلاقیت محسوب می شوند. ریهامر و برولین  (1999) معتقدند که خلاقیت از سال 1950 تاکنون سه جریان عمده را طی کرده است. جریان اول به مطالعه شخصیت مربوط است، جریان دوم به مطالعه شناخت و جریان سوم به مطالعه آموزش و تحریک خلاقیت ارتباط دارد. یکی از تحولات عمده ی در این دوران تغییر یافتن رویکرد روان سنجی خلاقیت از رویکرد تولید مدار، نظیر آنچه تورنس در سال های اخیر درباره خلاقیت تقسیم بندی های متعددی از آن شده است که یکی از آنها جدا کردن خلاقیت شناختی  از خلاقیت هیجانی  است (آرویل، 2005). آرویل و نانلی  (1992) خلاقیت هیجانی را ابراز خود به روشی جدید که براساس آن خطوط فکردی فرد بسط یافته و روابط میان فردی او افزایش می یابد تعریف کرده اند. سه مفهوم بداعت، صداقت و اثربخشی در این تعریف نهفته اند. بداعت یعنی توانایی تغییر در هیجانات متداول فرد است. اثربخشی به هماهنگی پاسخ خلاق با زمینه های اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد، به گونه ای که برقراری روابط مطلوب با دیگران را ممکن می کند و موجب بهبود شیوه تفکر فردی را نیز فراهم می آورد. صداقت در بروز هیجانات بدین معنی است که هیجانات باید برخواسته از باورها و اعتقادات فرد باشد. مطابق این ملاک زمانی که فرد متناسب با شرایط و موقعیت و برخلاف باور و احساس خود هیجانی را بروز دهد، ملاک صداقت را رعایت نکرده و در نتیجه خلاق هیجانی محسوب نمی شود (جوکار و البرزی، 1389). علاوه بر ملاک های فوق آوریل (2005) معتقد است که افراد دارای خلاقیت هیجانی برای شناخت هیجانات وقت بیشتری صرف می کنند و گویی آمادگی ذاتی برای این کار دارند. خلاقیت شناختی که سابقه طولانی تری از خلاقیت هیجانی دارد از دیدگاه های مختلفی بررسی شده است از جمله مدل های تولید مدار، شخص مدار و فرایندمدار. خلاقیت شناختی اگر چه دارای مدل های متعددی است اما مراحل مشترک بین تمامی این مدل ها عبارتند از: آمادگی، نهان یا کمون، روشنگری و بازنگری. علاوه بر این مراحل تقسیم بندی خلاقیت شناختی به ابعاد سیالی، بسط، اصالت و پیچیدگی نیز بسیار متداول است (استنبرگ ، 2003). خلاقیت شناختی توانایی و ظرفیت فرد برای تولید ایده ها، آثار و محصولات نو و ابتکاری را نشان می دهد. به عبارت دیگر، خلاقیت موجب می شود تا فرد انطباقی جدید با شرایط و موقعیتهای محیطی به گونه ای غیر موسوم ولی مفید پیدا کند. از اینرو باور صاحبنظران بر این است که خلاقیت ضمن داشتن توانایی های استدالی در درون خویش با تخیل و واگرایی همراه است (رانکو و آلبرت ، 2006؛ استنبرگ، 2003). عمده پژوهشهای انـجام‌شده در زمینه خلاقیت هیجانی بیشتر همبستگی این سازه را با‌ سایر‌ سازه‌های روانی همچون خلاقیت شناختی(فاچز و همکاران، 2007)؛ هالت، 2004؛ آوریل، b 1999؛ آوریـل و تـوماس نولز،1991)، هوش هیجانی (اوسویک و براکت ، 2007)، ویژگی‌های شخصیتی(لیم ،1995؛ آوریل، a 1999)، سبک‌های خلاقانه و روابـط مـیان فردی(لیم،1995)، تفاوت‌های فـردی(آوریل و تـوماس‌ نـولز، 1991؛ لانگ  و همکاران، 2003؛ گاتبزال و آوریل ، 1996)، بیماری‌های عاطفی(فاچزو همکاران، 2007)، و رفـتارهای خلاق (آوریل، 2005) بررسی کرده‌اند.پیرامون رابطه خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی نـیز تـحقیقات محدودی‌ انجام شده است. فاچز  و همکاران(2007) دریافتند بـین ظـرفیت خلاق(تخیلات، حافظه، رویاها، بازی‌هاو تجارب حسی) در دوران کودکی، سبک‌های خلاقانه و خلاقیت هیجانی همیستگی مثبت ومعناداری وجود دارد. همچنین نتایج این مطالعه حاکی از آن بود که بین خلاقیت شناختی‌ وخلاقیت‌ هیجانی هـمبستگی مـثبت و معناداری وجود دارد این یـافته مـشابه با نتایج هالت (2004) و آوریل (1999) است. در این ارتباط آوریل و توماس نالز (1991) نیز بین سیاهه خلاقیت شناختی و سیاهه خلاقیت هیجانی همبستگی‌ 54/0 و بین آزمون پیامدهای خلاقانه و آزمون پیامدهای شناختی همبستگی 66/0 به دست آوردند. بنابراین با توجه به آنچه که گفته شد پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه رابطه ای بین خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با باورهای هوشی در دانش آموزان تیزهوش وجود دارد؟اهمیت و ضرورت:در اهمیت پژوهش حاضر می توان گفت که  بدون شک، دانش آموزان تیزهوش، سرمایه های ملی هر کشوری محسوب می شوند و عدم توجه به رشد همه جانبه آنان به ویژه جنبه های شناختی و هیجانی آنان امکان دارد، به آسیب های روانی و اجتماعی جبران ناپذیری منجر شود. در این ارتباط گالاگر (1998، ترجمه مهدی زاده و رضوانی، 1387)، بر این باور است که آموزش دانش آموزان تیزهوش باید با توجه به تغییر محیط و یادگیری، پر کردن شکاف های فرهنگی، اهمیت رشد متعادل شخصیت و ضرورت تغییر در اهداف و محتوا و روش های آموزشی در نظر گرفته شود. لذا ایجاب می کند که کیفیت آموزشی این قبیل دانش آموزان پاسخ گوی این وضعیت و نیازهای آنان باشد. توقعات و اعمال فشار اطرافیان در خانه، مدرسه و جامعه در مورد دانش آموزان تیزهوش گاه به حدی است که موجب اضطراب آنان می شود و مشکلات رفتاری و اختلال های روان تنی جدی به بار می آورد. علاوه بر آن متاسفانه فقدان ارتباطات اجتماعی موثر می تواند منجر به هیجانات منفی، اضطراب، افسردگی، تنهایی، احساس انزوا و خودپنداره ضعیف شود (تریچی ، 2006).از طرف دیگر، باورهای هوشی به عنوان یک مقوله انگیزشی که زیر ساخت انگیزه های فرد برای رسیدن به موفقیت در سطحی بالاتر است، دارای اهمیت اساسی است (دای  و همکاران، 1998). باورهای هوشی افراد را به عنوان سبک های عالی آنان در نظر گرفته اند. از نظر آنها باور هوشی به عنوان واسطه ای درونی است که ساختارهای برجسته ی ذهنی را برای شناخت، رفتار و عاطفه فراهم می آورد(دوئک و لگرت، 1998).همچنین مواردی که در ذیل به آن اشاره شده دلیل بر اهمیت وضرورت انجام این تحقیق  بوده است:-نیاز به بررسی رابطه ی خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با باورهای هوشی در دانش آموزان تیزهوش ؛-عدم وجود پژوهشی جامع در این حوزه؛-ایجاد زمینه برای انجام پژوهش های بیشتر وهمه جانبه در این حوزه.نتایج حاصل از این پژوهش، می تواند چشم اندازی روشن و عملی برای مشاوران و روان درمانگران فراهم نماید. به علاوه، نتایج پژوهش می تواند مبنای نظری و عملی مناسبی برای کاهش مشکلات تحصیلی در موسسات مختلف آموزشی و درمانی از قبیل مراکز مشاوره در دانشگاهها، مدارس و غیره قرار گیرد. لذا بررسی رابطه ی خلاقیت هیجانی و خلاقیت شناختی با باورهای هوشی در دانش آموزان تیزهوش ضرورت پیدا نمود….توضیحات پروپوزال :- این پروپوزال کاملا استاندارد می باشد و مطابق اصول پروپوزال نویسی نگارش شده است- مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد.- مناسب برای دانشجویانی که می‌خواهند با نگارش صحیح پروپوزال نویسی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوند.فرمت فایل : Word قابل ویرایش

دسته بندی: عمومی » پروپوزال
تعداد مشاهده:
62
مشاهده

فرمت فایل دانلودی:

فرمت فایل اصلی: Word
تعداد صفحات: 25

حجم فایل:258
کیلوبایت

 قیمت:

39,000 تومان

پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

 
پرداخت و دریافت فایل

محتوای فایل دانلودی:

Word

برچسب ها:
دانلود پروپوزال رشته روانشناسی پروپوزال آماده روانشناسی دانلود پروپوزال آماده روانشناسی نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد روانشناسی پاورپوینت پروپوزال روانشناسی پروپوزال روانشناسی رایگان روش تحقیق پروپوزال پر شده رشته روانشناسی

به اشتراک بگذارید:

 • پاورپوینت معماری بخش جراحي

  پاورپوینت معماری بخش جراحي دریافت پاورپوینت معماری بخش جراحي دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری بخش جراحي ،با فرمت ppt و در 39 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :تاریخچه بیمارستان…

 • پاورپوینت پروژه مرمت امامزاده یحیی

  پاورپوینت پروژه مرمت امامزاده یحیی دریافت پاورپوینت پروژه مرمت امامزاده یحیی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع پروژه مرمت امامزاده یحیی،با فرمت ppt و در 54 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • نقشه ی زمین شناسی شهرستان باغملک

  نقشه ی زمین شناسی شهرستان باغملک دریافت نقشه ی زمین شناسی شهرستان باغملک دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل سازندهای زمین شناسی شهرستان باغملک (واقع در استان خوزستان) دسته بندی: علوم انسانی » جغرافیا…

 • ربا در اسلام

  ربا در اسلام دریافت ربا در اسلام دسته بندي : علوم انسانی » معارف اسلامی جزئیات و دریافت مقاله ربا در اسلامدر قالب وورد و قابل ويرايشفهرست بندي شده و آماده تحويلبا ذكر منابع در پاورقيفهرست مطالبمقدمه بیان مسأله الف) أکل…

 • تحقیق صادرات غيرنفتي كشور

  تحقیق صادرات غيرنفتي كشور دریافت تحقیق صادرات غيرنفتي كشور دسته بندي : علوم انسانی » علوم سیاسی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع صادرات غيرنفتي كشور،در قالب Word و در 10 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :به گزارش…

 • پاورپوینت درس سوم زبان کلاس دهم

  پاورپوینت درس سوم زبان کلاس دهم دریافت پاورپوینت درس سوم زبان کلاس دهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس دهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه دهم با موضوع درس سوم زبان ،در قالب ppt و در 61 اسلاید،…

 • تحقیق کریم‌خان زند

  تحقیق کریم‌خان زند دریافت تحقیق کریم‌خان زند دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع کریم‌خان زند،در قالب Word و در 15 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :زندیان یا زندیه یا…

 • پاورپوینت بررسی درب و پنجره های دو جداره

  پاورپوینت بررسی درب و پنجره های دو جداره دریافت پاورپوینت بررسی درب و پنجره های دو جداره دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع درب و پنجره های دو جداره،با فرمت ppt…

 • پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم

  پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم دریافت پاورپوینت درس سوم زبان انگلیسی پایه یازدهم دسته بندي : پاورپوینت مدارس » کلاس یازدهم جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت پایه یازدهم با موضوع درس سوم زبان انگلیسی ،در قالب ppt و…

 • پايان نامه مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر

  پايان نامه مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر دریافت پايان نامه مقايسه سلامت روان شاعران در كنار افراد غير شاعر دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دسته بندی: علوم انسانی…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق تالیف دکتر منصور ثروت انتشارات دانشگاه پیام نور

  پاورپوینت خلاصه کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق تالیف دکتر منصور ثروت انتشارات دانشگاه پیام نور دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب مرجع شناسی و روش تحقیق تالیف دکتر منصور ثروت انتشارات دانشگاه پیام نور دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ…

 • تحقیق اقليم بهشهر

  تحقیق اقليم بهشهر دریافت تحقیق اقليم بهشهر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع اقليم بهشهر،در قالب Word و در 12 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :شهرستان بهشهر منطقه اي از مازندران…

 • پاورپوینت بررسي پتانسيل های بكارگيري مشعل هاي متخلخل در صنايع داخلي کشور

  پاورپوینت بررسي پتانسيل های بكارگيري مشعل هاي متخلخل در صنايع داخلي کشور دریافت پاورپوینت بررسي پتانسيل های بكارگيري مشعل هاي متخلخل در صنايع داخلي کشور دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع…

 • ماشین آتش نشانی طراحی شده در سالیدورک

  ماشین آتش نشانی طراحی شده در سالیدورک دریافت ماشین آتش نشانی طراحی شده در سالیدورک دسته بندي : فنی و مهندسی » مکانیک جزئیات و دریافت ماشین آتش نشانی طراحی شده در سالیدورکقابل مشاهده در SOLIDWORKS همراه فایل تک تک…

 • پاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ زبان فارسي تالیف دکتر مهری باقری

  پاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ زبان فارسي تالیف دکتر مهری باقری دریافت پاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ زبان فارسي تالیف دکتر مهری باقری دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت خلاصه کتاب تاريخ زبان فارسي…

 • گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر تهران

  گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر تهران دریافت گزارش کارآموزی شرکت نوید آبگستر تهران دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت فهرست مطالب:فصل اول: معرفی شرکت  نوید آبگستربخش اول: تاریخچه شرکت بخش دوم: سرمایه و سهام شرکت بخش…

 • پاورپوینت طرح معماری 5 (مجتمع مسکونی)

  پاورپوینت طرح معماری 5 (مجتمع مسکونی) دریافت پاورپوینت طرح معماری 5 (مجتمع مسکونی) دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع طرح معماری 5 (مجتمع مسکونی) ،با فرمت ppt و در 48 اسلاید…

 • نقشه ی کاربری اراضی استان خراسان شمالی

  نقشه ی کاربری اراضی استان خراسان شمالی دریافت نقشه ی کاربری اراضی استان خراسان شمالی دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت شیپ فایل کاربری اراضی استان خراسان شمالیمشخصات سیستم تصویر:Geographic Coordinate System: GCS_WGS_1984Datum:    D_WGS_1984Prime Meridian: GreenwichAngular…

 • تحقیق در مورد فن آوري استخراج معدن

  تحقیق در مورد فن آوري استخراج معدن دریافت تحقیق در مورد فن آوري استخراج معدن دسته بندي : علوم پایه » زمین شناسی جزئیات و دریافت قسمتی از متن:مقدمه:در كشور نروژ راه حلهاي فن آوري ابتدايي هميشه براي حداقل رساندن…

 • پروپوزال رشته علوم اجتماعي جامعه شناسي

  پروپوزال رشته علوم اجتماعي جامعه شناسي دریافت پروپوزال رشته علوم اجتماعي جامعه شناسي دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت دانلود پروپوزال علوم اجتماعي جامعه شناسي، ( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک…

 • دانلود نقشه بخش های شهرستان نوشهر

  دانلود نقشه بخش های شهرستان نوشهر دریافت دانلود نقشه بخش های شهرستان نوشهر دسته بندي : علوم انسانی » جغرافیا جزئیات و دریافت بخش های شهرستان نوشهر (واقع در استان مازندران) این فایل در محیط نرم افزار جی آی اس…

 • پروژه درس تکنولوژی بتن مهندسی عمران (پاورپوینت بتن سبک)

  پروژه درس تکنولوژی بتن مهندسی عمران (پاورپوینت بتن سبک) دریافت پروژه درس تکنولوژی بتن مهندسی عمران (پاورپوینت بتن سبک) دسته بندي : فنی و مهندسی » عمران جزئیات و دریافت موضوع :دانلود پروژه درس تکنولوژی بتن مهندسی عمران : بتن…

 • تحقیق تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران

  تحقیق تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران دریافت تحقیق تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران دسته بندي : علوم انسانی » تاریخ و ادبیات جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاريخ ايجاد تشكيلات اداري در ايران،در قالب Word و…

 • پاورپوینت معماری و انرژی خورشیدی

  پاورپوینت معماری و انرژی خورشیدی دریافت پاورپوینت معماری و انرژی خورشیدی دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معماری و انرژی خورشیدی،در قالب ppt و در 23 اسلاید قابل ویرایش.بخشی از پاورپوینت…

 • مقاله بررسی حسابرسی

  مقاله بررسی حسابرسی دریافت مقاله بررسی حسابرسی دسته بندي : علوم انسانی » حسابداری جزئیات و دریافت مقدمه:وجود اطلاعات مالي قابل اتكا ، لازمه بقاي جامعه امروزين است. فرد سرمايه گذاري كه تصميم به خريد يا فروش سهام مي گيرد،…

 • پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی

  پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی دریافت پاورپوینت حقوق قراردادهای دولتی دسته بندي : علوم انسانی » حقوق جزئیات و دریافت بخشی از متن:در معنی عام، هر قراردادی كه يك طرف آن دستگاههای اداری، اعم از دولتی (مثل وزارتخانه ها و موسسات…

 • تحقیق بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌نفس

  تحقیق بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌نفس دریافت تحقیق بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با عزت‌نفس دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم تربیتی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع بررسي رابطه كمال‌ گرايي والدين با…

 • پاورپوینت حمل و نقل شهری

  پاورپوینت حمل و نقل شهری دریافت پاورپوینت حمل و نقل شهری دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع حمل و نقل شهری،با فرمت ppt و در 28 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت…

 • پروپوزال رشته روانشناسی گرایش بالینی

  پروپوزال رشته روانشناسی گرایش بالینی دریافت پروپوزال رشته روانشناسی گرایش بالینی دسته بندي : عمومی » پروپوزال جزئیات و دریافت پروپوزال روانشناسی بالینی( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ…

 • بررسي رابطه فراشناخت با هوش هيجاني در بين دانش‌آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهرستان ...

  بررسي رابطه فراشناخت با هوش هيجاني در بين دانش‌آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهرستان ... دریافت بررسي رابطه فراشناخت با هوش هيجاني در بين دانش‌آموزان دختر پايه سوم راهنمايي شهرستان ... دسته بندي : علوم انسانی » روانشناسی و علوم…

 • دانلود پاورپوینت با موضوع معبد کرنک

  دانلود پاورپوینت با موضوع معبد کرنک دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معبد کرنک دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع معبد کرنک،در قالب ppt و در 36 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:مقدمهتمدن سترگ،…

 • تحقیق در مورد آئين نامه حفاظتي از ارگاههاي ساختماني

  تحقیق در مورد آئين نامه حفاظتي از ارگاههاي ساختماني دریافت تحقیق در مورد آئين نامه حفاظتي از ارگاههاي ساختماني دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت قسمتی از متن:فصل اول :  تخريب بخش اول– عمليات مقدماتي…

 • تحقیق تاريخچه تنيس

  تحقیق تاريخچه تنيس دریافت تحقیق تاريخچه تنيس دسته بندي : علوم انسانی » تربیت بدنی جزئیات و دریافت دانلود تحقیق با موضوع تاريخچه تنيس،در قالب Word و در 28 صفحه قابل ویرایش.بخشی از متن تحقیق :تاريخچه تنيس در ايران تنيس…

 • پاورپوینت هتل استقلال تهران

  پاورپوینت هتل استقلال تهران دریافت پاورپوینت هتل استقلال تهران دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع هتل استقلال تهران،با فرمت ppt و در 22 اسلاید قابل ویرایشبخشی از پاورپوینت :هتل استقلال تهران…

 • پاورپوینت بیوگرافی سبک شناسی و آثار رم کولهاس

  پاورپوینت بیوگرافی سبک شناسی و آثار رم کولهاس دریافت پاورپوینت بیوگرافی سبک شناسی و آثار رم کولهاس دسته بندي : فنی و مهندسی » معماری جزئیات و دریافت دانلود پاورپوینت با موضوع بیو گرافی سبک شناسی و آثار  Rem koolhaas،با…